Kledingfonds - EHS 85

Kledingfonds

Regels sportkleding Jeugd EHS'85

Aangezien de sportkleding eigendom blijft van de vereniging is het goed te weten WELKE REGELS van toepassing zijn bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende spelregels vastgesteld.

 1. De leider(s) van een team teken(t) (en) namens het team voor ontvangst bij het uitreiken van de tenues. 1 ondertekend exemplaar houd de leider zelf, het andere word gearchiveerd door de Kleding commissie.
 2. De tenues worden na iedere wedstrijd door de leider (of een andere door de leider aangewezen persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. De leider stelt een wasschema op waarbij het uitgangspunt is, dat het wassen van de shirts steeds door ouders c.q. verzorgers geschiedt. Bij de eerstvolgende wedstrijd worden de gewassen tenues weer uitgereikt aan de spelers. Het staat de leider(s) vrij binnen of buiten het team een persoon een wasvergoeding te geven voor het wassen van de kleding. De kosten komen daarbij ten laste van het team. Hierover dient echter wel overeenstemming binnen het team te zijn
 3. In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd. De EHS’85 shirts dienen per team gezamenlijk te worden gewassen op een temperatuur niet hoger dan 40 graden Celsius (zie wasvoorschriften
 4. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, wordt het team daarvoor aansprakelijk gesteld en worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag, dat is vermeld in de gebruiksovereenkomst.
 5. Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding minimaal een uur voor aanvang van de volgende thuiswedstrijd, of voor de door de leider vastgestelde vertrektijd ingeval van een uitwedstrijd, voor het team beschikbaar is (het EHS’85 tenue wordt in de kleedkamer uitgereikt).
 6. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van EHS’85 worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de Kledingfonds commissie toestemming is verleend.
 7. Zonder toestemming van het Jeugdbestuur/Sponsorcommissie mogen op de kleding geen teksten of andere uitingen worden aangebracht
 8. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag, dat is vermeld in de gebruiksovereenkomst.
 9. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de Kledingfonds commissie van EHS’85 Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de Kledingfonds commissie
 10. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan Hiervoor bedoelt , dient de leider dit direct na constatering te melden aan het Kledingfonds commissie. . Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de Kledingfonds commissie. Bij vermeende diefstal moet een procesverbaal van aangifte van de politie worden overgelegd.
 11. Elk jeugd lid of nieuw lid krijgt 1 paar sokken van de club. Moeten er nieuwe sokken komen kan dit tegen een vergoeding opgehaald worden bij het Kledingfonds.

 

Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en toebehoren worden ingeleverd bij de Kledingfonds commissie. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt, dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er is sprake van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht, ter hoogte van het aanschafbedrag dat is vermeld in de gebruiksovereenkomst.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Kledingfonds commissie.

Kledingcontract Puppy's  
Kledingcontract Trainingspakken F,E,D,C.B,A-Jeugd 
Kledingcontract Leiders 
Contract Teamtassen

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!